724 171 914
general Terms and conditions

PREVENTIVNÍ CVIČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE ŠKODA AUTO

Rádi bychom Vás ve stručnosti informovali o preventivních programech – cvičení pouze pro kmenové zaměstnance ŠKODA AUTO a.s., které je zdarma a probíhá v závodech Vrchlabí, Kvasiny, Mladá Boleslav.

Zde jsou základní pravidla:

 • Rezervace na cvičení probíhá pouze přes rezervační systém. První registrace musí proběhnout přes web, následující administrativa může být zaměstnancem správcována i přes aplikaci ŠKOFIT.
 • https://rezervace.poliklinika.skoda-auto.cz/
 • Pokud se zaměstnanec 2x neomluví, na další termín v daném roce nemá nárok. Toto omezení se v novém kalendářním roce anuluje.
 • Zaměstnanec se může přes registrační formulář omluvit 6 hodin před začátkem cvičení.
 • Pokud je kapacita lekce plná, zaměstnanec se může zaregistrovat jako náhradník. O postup mezi účastníky bude informován SMS a nebo přes email.
 • V rámci preventivní péče zaměstnanci mohou chodit na cvičení maximálně 3x v týdně, avšak za předpokladu, že jsou lekce volné. Pokud rezervační systém je zcela obsazen a ostatní zaměstnanci z tohoto důvodu nemohou na preventivní cvičení docházet, počty lekcí se musí snížit na minimálně 1x týdně. V případě, že nemáte možnost se na lekce přihlásit z důvodu plných kapacit v kompletně otevřených lekcí, nám napište na poliklinika@skoda-auto.cz.
 • Zaměstnanci mohou na preventivní rehabilitační programy chodit pouze mimo pracovní dobu.
 • Zaměstnanci NEmohou chodit na preventivní cvičení, pokud jsou v pracovní neschopnosti.
 • Účastnit se cvičení může pouze zaregistrovaný zaměstnanec v rezervačním systému přes web Polikliniky ŠKODA pomocí svého osobního čísla.
 • Zaměstnanec je povinen na cvičení docházet se svou MFA kartou, prostřednictvím které se na každém cvičení prokáže. Pokud zaměstnanec MFA kartu na cvičení nepředloží, cvičení se nebude moci účastnit a lekce bude započítána jako neomluvená.
 • Lekce jsou vypsané 2 měsíce dopředu.
jsou určeny pro:
 • Všechny aktivní zaměstnance, pro tyto účely se rozumí:
 • zaměstnanci (VD=výrobní dělník, RD= režijní dělník, THZ=technicko-hospodářský zaměstnanec včetně FSE zaměstnanců vyslaných z koncernu VW),
 • učně Středního odborného učiliště strojírenského, odštěpný závod ŠKODA AUTO,
 • členy managementu a představenstva společnosti ŠKODA AUTO,
 • členy odborů dlouhodobě uvolnění pro výkon funkce a technickou a administrativní činnost,
 • Zaměstnance na výjezdu,
 • vyňaté zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené.
 • trainee
SG – Zdravotní služby a ergonomie